huiswerkned.nl

030 - 227 00 60

We geven persoonlijke huiswerkbegeleiding aan jouw kind. We leveren samenwerkend maatwerk.

Screenen

Iedere leerling is weer anders. Niemand werkt op dezelfde manier en niemand heeft dezelfde achterstanden. Dat is de reden waarom we iedere leerling eerst screenen voor we met de huiswerkbegeleiding gaan starten. Screenen houdt in dat we tijdens een stevig onderzoek de situatie van je kind gaan bekijken. Meer over de screening.

Aandachtspunten

Waar letten we op bij de screening?

  • Wat is de kennis van de leerling op dit moment?
  • Waar is de klas op dit moment?
  • Is er sprake van achterstand?
  • Zijn er op kort termijn toetsen te verwachten? Waar gaan deze over?

Persoonlijke situatie

Ook de persoonlijke situatie is van belang. Zijn er al doublures geweest? Zijn er opvallende zaken als het gaat om het gedrag van de leerling? Wat is de motivatie van de leerling? Zijn er in gezinssituatie of schoolsituatie elementen die wij moeten meenemen in de manier waarop we de begeleiding vorm geven?

Plan van Aanpak

Dit alles bij elkaar levert belangrijke antwoorden op. Daardoor kunnen we in korte tijd snelle stappen maken en je kind weer snel naar het klasseniveau terug brengen. Na de screening kijken we intern naar de resultaten. Aan de hand daarvan stellen we een plan van aanpak op. Nadat we lange en korte termijn doelen hebben vastgesteld gaan we zo snel mogelijk aan de slag met je kind.

Je kind aanmelden

Binnen een paar dagen je kind aan de slag krijgen? Meld je dan direct online aan.

Achterstanden

Als het gaat om maatwerk, spelen achterstanden een grote rol. Ze zijn een veel voorkomend fenomeen in de tweede helft van het jaar. Huiswerkned begeleidt leerlingen met achterstanden vakkundig naar een overgang aan het eind van het schooljaar. We hebben daar verschillende methodes voor, afhankelijk van de situatie.

Begeleiding Plus

Sommige leerlingen zijn gebaat bij het structureel achter de broek zitten bij het maken van het huiswerk. Ze kunnen het wel, maar hebben het afgelopen half jaar gewoon niets gedaan. Nu moeten ze aan de slag. Hun huiswerk dagelijks maken. Hun toetsen grondig leren. Voor deze leerlingen geven we Begeleiding Plus. Je kind komt elke dag bij Huiswerkned en is zo’n 2 a 3 uur online. Voortdurend checken we of je kind bezig is. Maakt het haar huiswerk? Leert het de toets? We controleren al het huiswerk. Toegegeven: geen leuke methode. Maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Deze vorm van begeleiding passen we ook vaak toe op leerlingen die moeilijk met zelfstandigheid en structuur kunnen omgaan of leerlingen met motivatieproblemen. Een paar maanden door de zure appel heenbijten levert echter wel de noodzakelijke voldoendes op het eindrapport op.

Lees meer

Bijles

Een tweede middel is de bijles voor zwakke vakken. Met onze bijlessen leveren we geen confectie maar maatwerk: we kijken met welke stof de leerling bezig is. We gaan samen met je kind bezig met de lesstof. We geven antwoord op alle vragen die je kind ook maar heeft. We proberen samen met je kind toe te werken naar een goede toetsvoorbereiding. De bijlessen plannen we in nauwe samenwerking met de huiswerkbegeleiders, die de planning van je kind bijhouden. Zo zorgen dat we efficient bezig zijn. Is er een toets voor een zwak vak, dan zorgen we dat we ruim voor de toets een aantal bijlessen inplannen. Zien we grote achterstanden, dan gebeurt het vaak dat we in overleg met ouders structureel bijles inplannen gedurende 2 of 3 maanden.